மருட்சி – நகரும் படங்கள்

1 நிமிட வாசிப்பு

 

[aesop_video align=”center” src=”self” hosted=”http://aroo.space/wp-content/uploads/2019/01/21080980_162090767685019_2389206829780434944_n.mp4″ disable_for_mobile=”off” poster_frame=”http://aroo.space/wp-content/uploads/2019/01/video-frame2.jpg” loop=”on” controls=”on” autoplay=”off” mute=”off” viewstart=”off” viewend=”off” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

 

[aesop_video align=”center” src=”self” hosted=”http://aroo.space/wp-content/uploads/2019/01/24211246_191926811365991_8239793232939057152_n.mp4″ disable_for_mobile=”off” poster_frame=”http://aroo.space/wp-content/uploads/2019/01/video-frame1.jpg” loop=”on” controls=”on” autoplay=”off” mute=”off” viewstart=”off” viewend=”off” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

1 thought on “மருட்சி – நகரும் படங்கள்”

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்